KubikAnna

Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész 2012-ben járt Tápiószelén. A Blaskovich Múzeumban tartott előadó estje nem csak számunkra volt emlékezetesen szép élmény, de a művésznőt is meghatotta múzeum szellemisége. November 21-én, a 30 éves Blaskovich Múzeum Baráti Körének ünnepi Közgyűlését levélben köszöntötte Kubik Anna, aki honlapunknak megengedte, hogy sorait közölhessük. (A levél a „Bővebbenben” olvasható.)

Mély tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Blaskovich Múzeum Baráti Körének lelkes csapatát!

Magam is élvezhettem különleges és csodálatos vendégszeretetüket, életre szóló élménnyel gazdagodtam azon a szép adventi délutánon! A Terék házaspár által pedig módomban áll azóta is figyelemmel kísérni áldozatos tevékenységüket! Jómagam is hasonló célokért élek és szorgoskodom: nemzeti értékeink, legnemesebb hagyományaink életben tartásáért, értékeink őrzéséért – minden időben, a magunk sajátos eszközeivel! Így válik érthetővé, miért érzek lelki közösséget máig is e kedves „szellemi őrcsapattal”! Ha a Múzeum Baráti Körének munkásságára gondolok, óhatatlanul Illyés Gyula ma is dermesztően aktuális, hatalmas erejű költeménye jut eszembe, benne ezekkel a sorokkal:

 

„Ha új tatárhad, ha kufárhad

özönli el a tiszta tájat,

ha útaink megcsavarodnak,

mint a giliszta, ha rátapodnak:

 

te mondd magadban, behunyt szemmel,

csak mondd a szókat, miktől egyszer

futó homokok, népek, házak

Magyarországgá összeálltak.”

Görömbei András így vélekedik elemzésében:

„Az a hit szólal meg ebben a versben biztató erővel, hogy a szellemi értékek összeadódnak és megmaradnak a nemzetben. A személyes léten túli értelmet nyernek, elpusztíthatatlanok. Hazát teremtenek a magasban, a pusztító hatalmak által elérhetetlent. A múlt értékei is így válnak nemzetet megőrző erővé:

 

                                               Így maradok meg hírvivőnek

                                               őrzeni kincses temetőket.

                                               Homlokon lőhetnek, ha tetszik,

                                               mi ott fészkel, égbemenekszik”

 

Úgy tűnik a „Haza a magasban” nemzetmentő gondolatára ma éppoly nagy szükségünk van, mint keletkezésének idején!

A Blaskovich Múzeum Baráti Köre alapítása óta e nemes gondolat jegyében szorgoskodik, őrködik, én pedig hálás szívvel köszönöm s szeretettel köszöntöm minden őrségben töltött percüket, órájukat, a Jóisten segítse sokáig egészségüket, munkájukat ezután is!

 

 

Kubik Anna

színművész