NCs1A Torockó Baráti Társaság felkérését és partneri javaslatát elfogadva Tápiógyörgye Község Önkormányzata és az említett egyesület 2016-ban támogatási szándékát jelentette be a Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Programjához.
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a határon túli magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése.

Az anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontos számára a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint az anyaország és a külhoni magyarság összetartozás-tudatának erősítése. A központi iroda és a Kárpát-medence szerte működő közel 360 helyi szervezet gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. A Szövetségnek több mint 180 magyarországi és határon túli középiskolában működnek ifjúsági szervezetei, taglétszáma meghaladja a 18 ezer főt.
A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, együttműködve a Felvidéken tevékenykedő Szülőföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezeteivel, a Város és Vidéke Célalapokkal, illetve a magyar iskolákkal és óvodákkal, 2004 óta valósítja meg a Felvidéki Beiratkozási Programot azzal a céllal, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. A program a mai Szlovákia területén indult és az ott elért pozitív eredmények alapján – a fenti ország magyar iskolakezdőinek száma az utóbbi években stabilizálódott, az elmúlt évben növekedett – terjesztette ki a Szövetség olyan erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre, ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. A program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. Ez minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésekre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken az utóbbiak is jelen legyenek és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába írató családokkal. A program keretében 2016-ban a Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdője részesül ösztöndíjban, melyek átadása augusztus 29-én Hanván, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségen vette kezdetét.
Tápiógyörgye Község Önkormányzata és a Torockó Baráti Társaság 2016-ban 2-2 felvidéki (összesen 4) magyar diák ösztöndíjának támogatásával csatlakozott a Beiratkozási Programhoz. A két szervezet küldöttsége Szabó Tünde alpolgármester vezetésével 2016. szeptember 30-án Csilizradványon és Nagymegyerben vett részt az ösztöndíjátadó ünnepségeken. A különleges eseményre a nevezett települések magyar tannyelvű alapiskoláiban került sor. A megjelent szülőket és iskolakezdő gyermekeiket a Rákóczi Szövetség nevében Ugron Gáspár alelnök, illetve a Nagymegyer és Vidéke Társulás részéről Rostás László üdvözölte. Mindkét személy köszönetét fejezte ki a jelenlévők magyar iskolaválasztásának, más-más érvekkel hangsúlyozva annak fontosságát és minden vele járó előnyét. Az utóbbi nagymegyeri szónok külön méltatta Tápiógyörgye támogatását, megemlítve a két önkormányzat között 2015-ben megkötött testvértelepülési kapcsolat ide vonatkozó jelentőségét. Az ösztöndíjak átadása a tápiógyörgyei küldöttség aktív közreműködésével és szerepvállalásával zajlott le, amelynek tagjai baráti kézfogással gratuláltak és kívántak sok sikert minden magyar iskolakezdőnek. Németh Csaba
A nagymegyeri ösztöndíjátadó ünnepségen közreműködő személyek