A Tápió-vidéken nem minden településen értetődik magától, hogy nem lehet jó hazafi az, aki nem igaz lokálpatrióta és nem lát tovább saját intézménye kapuján, pártja, civil közössége székházának keskeny ajtaján.
Nagykátán szerencsére a polgárok, a pártok, a társadalmi- és civil szervezetek számára nem tehertétel vagy kegy, inkább szívből is fakadó kötelesség a város által szervezett nemzeti ünnepeken való részvétel.
Az iskolák vezetői, pedagógusai nemes versengéssel készítik fel diákjaikat évről-évre a minőségi, méltósággal megélhető megemlékezésekre.
A 2015. év március 15-jén a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolát érte a megtiszteltetés, hogy Nagykáta közösségét emlékeztethessék a magyar nemzet történelmének egyik leghősiesebb pillanatára.
A diákok mellett a Heimann Győző által vezényelt Városi Kórus, a Szabó Ferenc által vezetett Nagykátai Fúvószenekar és a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat tagjai keretezték szépen, a tőlük megszokott igényességgel a nagykátaiak ünnepét. Köszönjük!
tapiokultura.huTKképek