A nagykátai katonai hagyományőrzők segítségével szervezett kétnapos kiképzéssel zárták a 2014-es mozgalmi évet a jászdózsai hagyományőrzők. A tavaszi emlékhadjáratban 2009 óta közreműködő település ebben az esztendőben egy sikeres pályázat segítségével tetőtől talpig korabeli honvédegyenruhába öltöztette népfelkelőit. A Jászság első gyalogos katonai hagyományőrző csapata a nyáron már közreműködője lehetett a Jászok világtalálkozójának is.Képek

Történelmi előzmények

A közismerten magas színvonalú jászsági honismereti mozgalom teremtette meg Jászdózsa település történelmi gyökereinek bemutatását, a hagyományok ápolását. Ebben a folyamatban szerepel a település tekintélyes terjedelmű monográfiája, a példaszerű régészeti tevékenység, a népi értékek gyűjtése és bemutatása, a neves szülöttek emlékének ápolása, a nemzeti nagytörténelemhez kapcsolódó események megismerése, a jászsági településekre jellemző sokszínű falunapok évről évre történő megrendezése. Mindezt több helyi civil szerveződés –honismereti szakkör, alapítvány, stb.- egymást segítő tevékenysége szervezi és koordinálja.

Sokáig hiányzott a történelmi vonulatból az 1848-49-es helyi események élővé tétele. A jászdózsai népfelkelők, nemzetőrök 1848-ban a jászkunsági toborzású 65. honvédzászlóalj katonájaként többek között harcoltak az 1849. április 4-iki tápióbicskei ütközetben. Voltak dósai legények a Lehel-huszárezredben is. 1849. április 3-án az Aulich Lajos vezette 9800 fős II. hadtest katonái vonultak át Dósán. Ha nem is volt csata a Tarna partján, a műemlék hídon nagy idők szemtanúi és alakítói masíroztak annak idején.

Amikor 1989. április 3-án Fülöp Tibor és barátai, a Történelmi Lovas Egyesület huszárruhába öltözött lovasai először indultak el a történelmi csatamezők felkeresésére, akkor még nem gondolták, hogy kezdeményezésükből Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvénye fejlődik ki. Elsők között csatlakoztak hozzájuk a Jászságban a jászberényi és a jászfényszarui lovasbandérium tagjai, települési szinten Jászberény mellett Jászfényszaru, Jászjákóhalma. 2009-ben részese lett a sorozatnak Jászdózsa, majd nem sokkal utána Jásztelek.

Jászdózsa a hadjáratban

E sorok írójaként módomban volt az elmúlt évek során több települést bekapcsolni az emlékhadjárat menetébe, a községek részvételét támogatni, ezzel kapcsolatos hagyományaik kialakítását a nagykátai gyermekkorú honvédekkel segíteni. Összehasonlítva a folyamatokat, Jászdózsa minden tekintetben kiemelkedik ebből a körből. A dósaiak az elmúlt hat alkalom során soha nem voltak passzív befogadók, hanem minden évben részt kértek a rendezvények programjainak kialakításából, törekedtek mindig az előző évek színvonalának a meghaladására.

Első alkalommal, 2009-ben már népfelkelőket toboroztak, az általunk javasolt Kossuth-toborzó keretjátékban a település apraja-nagyja szerepet vállalt. Amikor április 3-án a bemutatkozó program keretében megkoszorúztuk a helyi mementókat, nem úgy búcsúztunk, hogy egy év múlva találkozunk. A dósai népfelkelő csapat elkísért minket Jákóhalmára, eljött velünk a jászok fővárosába, Jászberénybe, s egy nappal később találkoztunk velük Nagykátán és a tápióbicskei hadijátékban.

A következő években bekapcsolódtak a főzőversenyekbe, előadásokat szerveztek az iskolában, rajzversenyt hirdettek, ünnepi szentmisét tartottak a hősök tiszteletére, s az április 3-iki ünnepségeken évről évre több aktív résztvevővel és szervezett közösséggel találkoztam. Ezekkel az eszközökkel csak olyan település él, aki magáénak érzi a hadjáratot, aki felismeri benne a község arculatának országos szinten történő megmutatásának lehetőségét. Ezekkel az elemekkel önszántukból bővítették, tették valódi községi ünneppé április 3-ika jelentőségét.

Több településen próbálkoztam hasonló aktivitású helyi részvételt kezdeményezni, de a dósaiak lelkesedését, megbízhatóságát, az ügy iránti elkötelezettségét senki sem tudta felülmúlni. Így számomra az elmúlt évek során ők maradtak a pozitív példa, a követésre méltó igyekezet, az etalon, a számomra érvényes „értük érdemes az idén is folytatni” motiváció.

A dósai mintának természetesen van személyi feltétele, akik nélkül valószínűleg nem valósult volna meg az elmúlt öt esztendő példás fogadókészsége. Dr. Szerencsés István polgármester, Vajda Anna -2009-ben alpolgármester- iskolavezető volt az a két személy, akik mindenben partnereink voltak, akik a részvétel fejlődésének motorjaivá váltak. Az iskola, önkormányzat mellett az óvoda, a civil szervezetek részvételét figyelhettem meg, ami a hadjárat össznépi elfogadottságát jelenti. A hadjáratok lezajlása után mindig kíváncsian figyelem az események utólagos visszhangját, fontosnak tartom a visszacsatolás értékelését.

A kéthavonta megjelenő „Dósai Hírek” szinte egész évben foglalkozik az április 3-iki ünnepség előkészítésével, értékelésével. Az iskolában külön tablókon szerepelnek az egyes hadjárati részvételek képgalériái. Reprezentatív CD-DVD foglalja össze az emlékezetes pillanatokat. Az emlékhadjárat ilyen mértékű megbecsülésével egyetlen településen sem találkoztam.

Az emlékzászlóalj megalakulása

A dósaiak számára a népfelkelőként való részvétel a hadjáratba való bekapcsolódás első lépcsője volt, s kezdetektől kacérkodtak azzal a gondolattal, hogy a nagykátaiakhoz hasonló egyenruhás honvédcsapatot hoznak létre. A terv megvalósítása elsősorban anyagiakon múlott, melyre 2013 őszén egy megnyert LEADER pályázat segítségével nyílott lehetőség. A téli hónapokban elkészült 17 darab komplett egyenruha, nyolc darab puska, s a korhű csapatzászló, s ráadásként a „kétfenekű” dob. Innentől kezdve már magától értetődő volt, hogy április 3-án sort keríthettünk a Jászság első gyalogos 48-as honvéd zászlóalja avatására. Az avatási forgatókönyvet többszöri egyeztetés után alakítottuk ki. A hagyománytörténeti jelentőségű napról így számolt be a „Dósai Hírek” 2014. áprilisi száma:

„Idén is részt vettünk a tavaszi emlékhadjáraton

A 2013-as évhez hasonlóan a jászdózsai hagyományőrző csapat idén is részt vett a tavaszi emlékhadjáraton, amely Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata. A történelmi játékokhoz hat évvel ezelőtt csatlakoztunk, és lelkes csapatunk az április 3-i,4-i és immáron a 6-i programokba kapcsolódott be.

2013-ban az önkormányzat kezdeményezésére a Jászdózsa Községért Közalapítvány pályázott a Leader program keretein belül a hadjáratban való részvételre. A pályázatot sikerült megnyerni, és ebből idén már egy jól felkészített honvédcsapatot állítottunk ki korhű egyenruhával, fegyverekkel és zászlóval. A jászdózsai ünnepség megtartását is ebből a pályázati összegből finanszírozták. Az iskolában is sikerült ehhez két évben anyagi támogatást gyűjteni kulturális bemutatón.

A még hiányzó összeget Gyenes László alpolgármester úrnak és egy lelkes szülőnek köszönhetjük, az általuk nyújtott támogatásból sikerült vásárolni egy 48-as menetdobot is, amely megadta az ütemet a kiképzett dózsai honvédeknek. Az utazáshoz az önkormányzattól, a szülőktől és az alpolgármester úrtól kaptunk támogatást. A szakmai segítséget –az előző évekhez hasonlóan- Basa László nyugalmazott pedagógus biztosította, aki évek óta a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat vezetője.

Az első napon, április 3-án csapatunk Jászdózsán a községi ünnepségen vett részt, ahol a honvédeknek és népfelkelőknek esküt kellett tenniük arról, hogy a haza hűséges szolgálói lesznek. Az ünnepségen a nagykátai hagyományőrzők is jelen voltak.

A helyi hagyományőrző fiatalok parancsnoka Panyi Csaba tanár úr volt, ő irányította és vezényelte a csapatot. A megemlékezést a 4. osztályosok műsorukkal, a honismereti szakkör népdalköre pedig 48-as dalcsokorral tette emlékezetessé. A nagykátai hagyományőrző csapat, vezetőik Basa László és Oláh Pál, Bollók György, Kissné Guba Zsuzsanna, Vajda Anna a történelmi hagyományok ápolása terén kifejtett több éves tevékenységükért oklevelet kaptak, a honvéd ifjak, akik már 5. vagy 6. alkalommal vettek részt az emlékhadjáraton „Jászdózsa ifjú hagyományőrzője” elismerésben részesültek. A honvédek közül Bugyi Gabriella, Kiss Gábor, Korsós Konrád, Kovács Gábor, Maka Julianna és Szigeti Kocsis Ádám hat alkalommal, Loór Béla és Salga Petra öt alkalommal voltak lelkes résztvevők.

A jászdózsai ünnepség után Jászjákóhalmán is megjelentünk a helyi megemlékezésen, ahol szintén felvonultunk. A délután folyamán Jászberénybe utaztunk, ahol egy csataimitáció főszereplőivé váltunk, amit a közönség nagy szeretettel fogadott.

Április 4-én viszonoztuk a nagykátaiak látogatását, és mi utaztunk el hozzájuk a városi megemlékezésre. Itt is felvonultunk és megtiszteltük jelenlétünkkel a koszorúzási ünnepségeket. A délután folyamán átmentünk Tápióbicskére, ahol részt vehettünk a várva várt bicskei csatában. Mindkét csapatunk felsorakozott és a díszszemle után jött az éles ütközet.

A csata után már tapasztaltan vártuk a két nappal később, április 6-án megrendezésre kerülő isaszegi csatát. Az isaszegi csata újszerű élmény volt, mivel a dózsai sereg idén először vett részt benne. Nagyon izgalmas és szinte valódinak tűnő csatajelenet játszódott le számos hagyományőrző csapat és a mi zászlóaljunk részvételével. Kis honvédjeink aktív részesei voltak az isaszegi emlékműnél a városi ünnepségen a koszorúzásnak.

A község támogatásáról, helyi rendezvényünk színvonaláról és fiataljaink részvételéről a több napos rendezvényeken Fülöp Tibor elismerően szólt.

Fantasztikus és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk a három nap során, és már előre várjuk a jövő évben megrendezésre kerülő XXVII. Tavaszi Emlékhadjárat rendezvénysorozatát. A honvédek és a népfelkelők nem csak élményekkel, de történelmi tudással is gyarapodtak.

Köszönjük minden kedves segítőnek, támogatónak, hogy eljuthattunk a megemlékezések és a csaták helyszíneire!

Paksi Gabriella”

A kéthavonta megjelenő faluújság beszámolt a „Huszárkonyha” főzőverseny eredményéről is. Az április 3-iki helyi rendezvény plakátja már a „Dósai Hírek” februári száma címlapján látható volt.

A 2014-es esztendő nemcsak az új felszerelés felavatása, a zászlóalj hivatalos megalakulása révén vált jelentőssé, hanem első ízben szerepelt a hadjárat háromnapos programjában, hat település ünnepségén a dósai csapat. Amit ugyancsak érdemes lesz hagyománnyá tenni: ebben az évben vettek részt jászsági barátaink a jászok világtalálkozóján.

Híradás a katonai hagyományőrzőkről a „Dósai Hírek”-ben

Ha valaki kézbe veszi bármely jászsági település helyi híradóját, rögtön szembetűnik a honismereti cikkek, a helytörténettel foglalkozó programok bemutatásával foglalkozó írások nagy száma. Így van ez a „Dósai Hírek” esetében, melynél most a 2014-es esztendő katonai hagyományőrzéssel foglalkozó, az azt érintő cikkekből válogatok. Mindezzel azt kívánom bizonyítani, hogy ez a lelkes település milyen fontosnak tekinti a hagyományőrzésnek ezt a szeletét, a civil világ és az önkormányzat jó kapcsolatát.

2014-ben megjelenő első számban, a februári keltezésű híradó 3. oldalán olvastam:

„A képviselő-testület döntött abba, hogy 2014. évi Tavaszi Hadjárat tárgyú rendezvény megvalósításához maximum 500.000 Ft. visszatérítendő támogatást nyújt a közalapítványnak. A támogatási összeget a közalapítványnak a MVH által folyósított támogatási összeg közalapítványhoz történő megérkezésétől számított 8 napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére.”

Ugyancsak a februári számban olvashattam beszámolót a „Dósai” Honismereti Szakkör 2013-ban végzett munkájáról. „Április 3-án részt vettünk a tavaszi hadjárat községi ünnepségén. Az énekkar toborzónótákat énekelt, sajnos a huszárkonyha főzőversenyt elmosta az eső.”

Az áprilisban megjelenő második szám 3. oldalán található az önkormányzat március 27. rendes üléséről készült jegyzőkönyv. „Dr. Szerencsés István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hatoscsatorna műsorában a Tavaszi Hadjárat beharangozójára fog sor kerülni. A műsorban a Tavaszi Hadjáratról lesz beszélgetés, valamint a település főterét, nevezetességeit is bemutatják.”

A hadjáratról ebben a számban szerepelt a legtöbb tudósítás, összességében három oldal. A 15. oldalon szereplő „Az Erdős Otthon hírei” rovatban olvasható beszámoló jelzi, hogy az emlékhadjárat helyi programjából a település legidősebb polgárai is kivették a részüket.

„Megérkezett a felkérés az Intézményünk felé, hogy vegyünk részt ezen a nemes versenyen április 3-án.

Az ötlet megszületett, hogy nem hagyjuk ki ezt a versenyt és megméretjük magunkat. De nem is ez a legfontosabb, hanem hogy együtt töltsünk egy szép délelőttöt. Szerveztünk, vásároltunk. Ruhákat, edényeket hoztunk, amiről úgy gondoltuk, hogy a kor szellemének és viseletének megfelel.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így a babgulyás felkészítése és a tűz meggyújtása után a lakóinkat is kivittük, hogy élvezzék a műsort, és gyönyörködhessenek a korhű ruhákba öltözött fiatalokban.(…) Elkészült közben a babgulyás és a zsűri megkóstolta és véleményezte a terítést és a leves ízvilágát. A zsűri úgy döntött, hogy a mi remekművünk a 2. helyezést érdemli ebben a nemes versenyben, ami minket határtalanul boldoggá és elégedetté tett. Az oklevelek mellé egy óriási ajándékkosarat is kapott csapatunk.

Egy szép és sikeres délelőttöt töltöttünk együtt, ahol tisztelegtünk a hagyományaink előtt. Nagyon jól éreztük magunkat a lakóink és a dolgozók is.

Az „Erdős Otthon Huszárlányai”

Beszteri István, az idősotthon lakója ugyancsak fontosnak tartotta április 3-iki élményét papírra vetni. „Tavaszi Hajárat volt 2014.04.03-án délelőtt a Szent Mihály templom melletti téren. Parányi emberkék és idős emberek is részt vettek. Mi is kimentünk az Erdős Otthonból, akinek kedve volt és el tudott jönni. Több helyen is főztek, a bográcsokban babgulyás és sok finomság rotyogott.(…) Sok finomsággal megkínáltak bennünket pl. sajt, kolbász, pogácsa. Köszönöm, hogy én is elmehettem.”

A júniusi szám második oldalán, az április 23-iki önkormányzati ülésről szóló beszámolóban olvastam: „…2014. április 01-én Budapesten a 6-os csatorna stúdiójában készült TV felvétel a „Tea Glóriával” című műsorban, melynek központi témája volt Jászdózsa részvétele a „Tavaszi Emlékhadjárat”-ban. A közel fél órás műsor 5 alkalommal került képernyőre.”

A Jászdózsa Községért Közalapítvány hírei a teljes 9. oldalt megtöltötték, s abban a következő, a válogatás témájához illeszkedő sorokat találtam: „…Több alkalommal is támogatta az alapítvány a Tavaszi hadjáratban résztvevő fiatalok busszal történő szállítását.(…) Az elmúlt év után 2014-es év még nagyobb kihívást hozott az alapítvány részére; két pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat segítségével és támogatásával. Az egyik a Tavaszi hadjáratban részt vevő fiatalok számára honvéd egyenruha, puska és zászló elkészíttetése volt.

A tavasszal megtartott ünnepség bizonyította, hogy sikerrel járt a munka. A fiatalok nagyszerűen festettek a felszerelésben és jó volt látni, milyen büszkék és boldogok voltak, hogy honvéd egyenruhában vehetnek részt a megemlékezésen…”

A szeptemberi lapszám az önkormányzati választás apropóján az elmúlt négy év munkájáról szóló beszámolót is tartalmazta. Azt hiszem, hogy egyedülálló volt, hogy egy település egy ciklusról szóló mérlegében a tavaszi emlékhadjárat önálló fejezetet kapott.

„Jászdózsa Községi Önkormányzat a Bozóky János Általános Iskolával valamint a „Dósai” Honismereti Szakkörrel együttműködve minden évben megszervezte a Tavaszi Hadjárat rendezvénysorozat településre eső programját, azzal a céllal, hogy a tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a település lakói, illetve az idelátogatók számára, illetve hagyományőrzés céljából. A rendezvénybe nagy szerepet kaptak a fiatalok. 2013-ban a szervezésbe bekapcsolódott a Jászdózsa Községért Közalapítvány is, sikeres pályázata eredményeként 1.528.464 Ft. támogatásban részesült a 2013. november 8-án kelt MVH határozata alapján. A támogatásból többek között beszerzésre került 17 db honvédegyenruha, 8 db szuronyos puska. A gyerekek ezáltal megfelelő színvonalon és korhű öltözékben tudták a települést képviselni. A pályázat saját forrását az önkormányzat biztosította.”

Kiképzéssel zárták az évet

A Jászkunság első hagyományőrző honvédzászlóalja a 2014-es esztendőt kiképzéssel zárta. A korhű, az 1848-49-es alakiságnak megfelelő vezényszavak és mozdulatok alapján zajló kétnapos –december 19-20.- gyakorlat megtartásában a nagykátai hagyományőrzők nyújtottak ezúttal is segítséget. A Bozóky János Általános Iskola tornatermében az utolsó tanítási nap délutánján gyűltek össze a zászlóalj tagjai. A kiképzés minden eleme egyenruhában, a katonai regula szabályzata alapján folyt.

Panyi Csabának, a zászlóalj hadnagyi rangban levő parancsnokának jelentése után díszszemle következett. Mint a Magyar Hagyományőr Világszövetség jelenlévő elnökségi tagja értékeltem a magunk mögött hagyott sikeres esztendőt, meghatároztam a kiképzés feladatát, bemutattam a kiképzést vezető tiszthelyetteseket. A zászlóaljat ezt követőleg két részre osztottuk, s Tinka Ádám kat.hő. őrmester és Gilányi Zoltán kat.hő. őrvezető irányításával zajlott az alaki és fegyveres kiképzés. Este az egység gyertyafényes vacsorán vett részt.

Szombat reggel 8 órakor folytatódott a gyakorlás. 11 órakor a bemutatóval zajló záráson megjelent dr. Szerencsés István polgármester is, aki elégedetten látta a munka eredményét. A két nap alatt gyakorolt korhű alaki mozgások bemutatását mintegy keretbe foglalta a díszszemle és a végén zajló díszmenet. Mint szemléző elöljáró a korhű viselet és felszerelés, a korabeli vezényszavakra produkált mozgás hitelessége, az összehangolt mozgás alapján kiválóra értékeltem a szemlét. A fiatalok előtt beszédet mondott a polgármester úr is, melyben kijelentette, hogy Jászdózsa község büszke a katonai hagyományőrző zászlóaljra. A kiképzés előkészítésében Vajda Anna iskolavezető és Panyi Csaba csapatvezető tanár játszottak meghatározó szerepet.

Jászdózsa „is kiállítja nyalka verbunkját”

2014 végén jelent meg Fülöp Tibor Zoltán közel 600 oldalas albuma a tavaszi emlékhadjáratok történeteiről. A reprezentatív kötetben 13 oldalas önálló fejezet mutatja be Jászdózsát, a település részvételét a játékban. A fejezetet Vajda Anna Mária, Basa László, dr. Szerencsés István, Rakó József, Fülöp Tibor Zoltán írásaiból állította össze a szerző, s 26 színes felvétel illusztrálja a 2009 óta tartó közreműködést.

Vajda Anna Mária tagiskola vezető írása mintegy összefoglalja az elmúlt öt esztendőt, emléket állít egy példaszerű vállalásnak.

„Dr. Szerencsés István polgármester kezdeményezésére Jászdózsa 2009-ben kérte felvételét Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvényébe, a Tavaszi Emlékhadjáratba. A községünkből jelentkezők, miután nem voltak még honvéd ruháink, népfelkelőként vagy nemzetőrként vehettek részt a csatabemutatókban. A csapat tagjait fiatalokból toboroztuk, s mivel sok lány is jelentkezett, így ők is kaptak feladatokat. Szanitécként szorgalmasan ápolták a sebesülteket vagy vízhordóként tüsténkedtek, hogy a katonák szomját oltsák a harcmezőn.

Persze a katonai hagyományőrzésbe is bele kell tanulni, és nem árt, ha valaki részletekbe menően mutatja az irányt. Amióta csak „hadjáratozunk”, sok segítséget kapunk a Nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat vezetőjétől, Basa László katonai hagyományőrző századostól.

Jászdózsán a kétnapos rendezvény megszervezését kezdettől fogva Kissné Guba Zsuzsannával közösen végezzük. Szívesen tesszük ezt, mert érezzük, hogy a fiatalok nagy örömmel kapcsolódnak a „harci” feladatokhoz. Ugyanakkor Bollók György emeritus jászkapitány is évek óta aktív részese a csapatunknak, hiszen egy életre elkötelezte magát a hagyományőrzés iránt.

2010-ben az emlékhadjárat „vérkeringésébe” bekapcsolódott a Honismereti Szakkör, a Bondorka tánccsoport is. 2011-ben a fiatalok ünnepe községi ünnep lett. Csatlakozott a polgárőrség és a Hagyományőrző Íjászklub is. Ekkor szerveztük meg először a Huszárkonyha főzőversenyt, mely igen népszerű a lakosság és a környékbeliek körében. Lehetőség van ilyenkor helyi, házi sütésű kenyér, sütemények és finom borok kóstolására is. Az iskolában azóta április 3-án egész napos programokkal, interaktív foglalkozásokkal emlékezünk az 1848-49-es eseményekre.

A dózsai, a jákóhalmi és berényi gyerekek részvételével Jászberényben megalakult a 65.(jászkun) honvédzászlóalj.

2012-ben vendégünk volt egy kecskeméti hagyományőrző csapat is. Vezetőjük Szabó Antal igazgató úr volt, aki Kossuth Lajost személyesítette meg. A színielőadásokhoz huszárruha-bemutató, kiállítások, a magyar történelemhez kötődő ismertetők, történelmi játékok kapcsolódnak.

2013-ban az önkormányzat a Leader-program keretében sikeresen pályázott a jászdózsai ünnepség megszervezésére, valamint honvéd egyenruhák, fegyverek, zászlók készítésére. Az iskola két alkalommal gyűjtött támogatást kulturális bemutatón egy 48-as menetdob vásárlására. A hiányzó összeget Gyenes László alpolgármester pótolta ki. 2014-ben először honvédként mutatkozhattak be a dózsaiak a tápióbicskei és az isaszegi csatában. Az utazásokhoz rendszeres segítséget kapnak a Jászdózsa Községért Alapítványtól, a Jászdózsai Iskoláért, Óvodáért és Közművelődésért Alapítványtól, és természetesen az önkormányzattól. Ebben az évben már nemcsak a hagyományőrzésbe bekapcsolódó diákok, hanem minden diák megnézte a tápióbicskei csatabemutatót, ahol a kicsik ráadásul részesei lehettek a gyermekcsatának.”

A képaláírások segítségével megpróbálom rekonstruálni a kis csapat évente némileg változó összetételét, névsorát: Inges Evelin, Loór Béla, Kovács Viktor, Korsós Konrád, Dudás László, Kiss Gábor, Darázs Mátyás, Kövér Gábor, Kovács Gábor, Éliás Martin, Szigethi-Kocsis Ádám, Kosza Tamás, Palcsó Zoltán, Ludmerszki Szilvia, Salga Petra, Harsányi Renáta, Bugyi Gabriella, Simon Réka, Szerző Mária, Erki Alexandra, Lévay Melitta, Maka Julianna Noémi.

Basa László

IRODALOM

- Basa László: A tavaszi emlékhadjárat új állomása: Jászdózsa! Dósai Hírek, 2009. február.

- Basa László: Jászdózsa először a hadjáratban! Dósai Hírek, 2009. április, Redemptió, 2009. június.

- Basa László: A 65. honvédzászlóalj a tápióbicskei ütközetben. Redemptió, 2011. február, 2011. tapiokultura.hu online újság, március 18.

- Basa László: A jászkun honvédek utódai a tavaszi emlékhadjáratban. Dósai Hírek, 2011. április.

- Basa László: A jászkun honvédek utódai ismét a hadjáratban. tapiokultura.hu online újság, 2012. április 24.

- Basa László: Jászok a 25. hadjáratban. tapiokultura.hu online újság, 2013. május 13.

- Paksi Gabriella: Idén is részt vettünk a tavaszi emlékhadjáraton. Dósai Hírek, 2014. április.

- A Dósai Hírek 2014-es lapszámai.

- Fülöp Tibor Zoltán: Huszárkalandok. Vidám időutazás a tavaszi hadjárat és a magyar ízek mentén. Zrínyi, 2014.