A Torockó Baráti Társaság 2014. szeptember 6-án történelmi megemlékezést rendezett az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. A szervező egyesület Tápiógyörgye első világháborús emlékeinek bemutatásával készült a centenáriumi eseményre. A rendezvény határon túli magyar vendégei a Csallóközből érkeztek: Néveri Sándor Nagymegyer város polgármestere, a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének küldöttsége, a Vásárúti Dalárda, valamint a nagymegyeri 23. számú Arany János Cserkészcsapat és a komáromi 2. számú Jókai Mór Cserkészcsapat tagjai. tapiokultura.huTLképek

Tápiógyörgye lakossága mai napig kegyelettel őrzi az első világháborúban elhunyt áldozatok emlékét, minden év májusának utolsó vasárnapján tisztelgő megemlékezést tartva a Szent Anna templom kertjében 1924-ben felállított Hősi emlékmű környezetében. A korabeli feljegyzések alapján, a község területéről 1200-an vettek részt a világméretű küzdelemben, más források szerint 817 személyt hívtak be katonának. A hősi halottak száma 147 fő volt, a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák együttes összege az 1922. évi adatok szerint 180 volt.

A szeptember 6-án tartott megemlékezés, 15 órakor fénykép és dokumentumkiállítással vette kezdetét a Művelődési Ház előterében, ahol Lesták Fanni és Szarvas Bianka diákok mondtak alkalomhoz illő verset. A szervező egyesület az elmúlt évben többször is felhívással fordult a lakossághoz az első világháborúban harcolt tápiógyörgyei katonák emlékeinek felkutatása céljából. A szorgalmas gyűjtőmunka jelentős eredményt hozott: 115 db. fénykép, 30-40 db. dokumentum, 4 db. tárgyi emlék, valamint 6 db első világháborúban megjelent kiadvány gazdagította a kiállítás anyagát. Név szerint Balázs Margit, Bezzeg László, Botka József, Csákiné Kiss Ilona, Fehér Gábor, Füleki Sándorné, ifj. Sinka Gábor, Jakab József, Józsa László, Kis László, Megyes László, Menkó István, Miló István, Miló Sándor, Nagy Anna, Nagy Ernő, Németh Sándorné, Petró Béla, Pócz Péter, Simon Sándor, Tóth Attila, Varga Ferencné, Varga József, Varró Antal, Vágó Balázsné tápiógyörgyei lakosok, valamint Barta Kálmán, Bihari József, Kelemen Tibor, Kollár Ferencné, Vágány József a községből elszármazott személyek segítették emlékeik közreadásával a gyűjtemény gyarapodását. A szervezők minden egyes felvételről és dokumentumról másolatot készítettek, az eredeti példányokat a tulajdonosoknak visszaszolgáltatva. A kiállítás 23 szerkesztett tablót, 4 db. nagyméretű képet, valamint egy üvegvitrint tartalmazott tárgyi emlékekkel berendezve.

A hősök emlékezetére rendezett tisztelgő műsor 16 órakor a Művelődési Ház nagytermében Farkas Noémi Kinga szavalatával kezdődött meg. A verset követően a polgármesterek megemlékező beszéde következett: Tápiógyörgye község részéről Varró István, Nagymegyer város részéről Néveri Sándor köszöntötte az egybegyűlteket. A települési vezetők után a Vásárúti Dalárda első világháborús katonadalok előadásával örvendeztette meg a közönséget. Majd Tóthné Vágány Erzsébet, Juhászné Ulviczky Zsófia, Dr. Falusi Tamás és Tóthné Erős Zinaida, a Torockó Baráti Társaság tagjai olvastak fel részleteket Balázs Vendel háborús naplójából. A napló írója 1881. október 27-én született Tápiógyörgyén gazdálkodó családban. 1914. július 26-án, Szent Anna búcsújának napján ő is ott volt a templomnál, amikor kidobolták, hogy minden hadköteles 24 órán belül tartozik rendeltetési helyére bevonulni. A bátor katona előbb a szerb fronton, majd Itáliában teljesített szolgálatot, ahol 1915-ben olasz hadifogságba került egészen a háború végéig. A kisméretű, vonalas füzetbe írt sorok kétszáz oldal terjedelemben vezetik végig az olvasót a háború viszontagságokkal teli napjain, kezdve a fájdalmas búcsúzással, majd a tábori és a harctéri körülmények bemutatásával, a hadifogság mindennapi nehézségeivel, végül a várva-várt szerencsés hazatéréssel. Az írás Tápiógyörgye első világháborús emlékeinek egyik legértékesebb darabja, amely részleteit tekintve az elmúlt években több alkalommal került már bemutatásra a Faluújság számain keresztül.

A beltéri megemlékezés után, a Tápió-híd mellett található Hősök Ligetében emlékhely avatás zárta a programot. Sokan ma már nem tudják, hogy e parkot Tápiógyörgye község vezető testülete létesítette 1925-ben, eredetileg annyi gesztenyefát ültetve a helyszínre, ahány hősi halottja volt a községnek az első világháborúban. A kültéri megemlékezés Vágány József nyugállományú alezredes szavalatával vette kezdetét, aki a falu szülötteként, Vágány Illés első világháborús hadirokkant unokájaként vette ki részét a műsorból. A megemlékező beszédet Bihari József, a Pest Megyei Múzeum nyugalmazott igazgatója, a falu helytörténésze tartotta. A háborús idők tábori hangulatát a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar részéről Bálint Attila és Lesták Fanni trombitaszólója biztosította. Az emlékhely felszentelését Kovács Attila atya, Tápiógyörgye község plébánosa végezte el, majd annak leleplezésére Varró István és Néveri Sándor polgármesterek lettek felkérve. A koszorúzást követően a Vásárúti Dalárda előadása zárta a programot.

A terméskőből készült, gúla formájú emlékhelyet a Torockó Baráti Társaság építette katonai hagyományok alapján, Tápiógyörgye Községi Önkormányzattal közös finanszírozásban. A gúla tetejét kovácsoltvas kettős kereszt díszíti, a lehulló falevelekkel együtt a hősi halottak emlékét idézve. Az útra néző vörös márványtábla ezüst betűkkel az alábbi feliratot tartalmazza: „Hősök Ligete 1914-1918 E parkot Tápiógyörgye község önkormányzata létesítette az első világháborúban elhunyt györgyei hősök emlékezetére 1925-ben.” A lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkáért Jakab József építési vállalkozót és társait, valamint Czerván Gyula lakatosmestert illeti dicséret. Az építkezés költségeihez önkéntes adományaikkal hozzájárultak Miló István, Miló Sándor, Dánffy Ferenc tápiógyörgyei, valamint Somosvári József és Vágány József budapesti lakosok. Mészáros István kertész a parkosítás munkálataihoz ajánlotta fel segítségét. Mellettük köszönet jár a Torockó Baráti Társaság által 2014. augusztusában szervezett erdélyi körutazás minden résztvevő tagjának, akik szervezési költségek címen hozzájárultak az emlékmű építéséhez. Végezetül köszönet illeti azon tápiógyörgyei lakosok támogatását is, akik személyes részvételükkel, társadalmi munkában segítették az alapok kiásását, valamint az emlékhely rendezett környezetének kialakítását.

 

Németh Csaba