Dr. Molnár István konferáló szövegével elevenítjük fel a Tavaszi Emlékhadjárat tápióbicskei epizódját, a történelmi hídon történteket.
(A hídról készített képeim mellett közlöm Marton Lajos albumát is, akinek köszönjük, hogy átadta a fotóit!)

Tisztelt vendégeink! Kedves Hagyományőrzők

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött Tápióbicske és Nagykáta hívó szavára velünk ünnepelni és emlékezni a győztes tápióbicskei csata 165. évfordulóján. Tárogatón Kocsis Zoltán játszott hívogatót. A közméltóság fogadást Vitkó Egon, a Magyar Hagyományőr Világszövetség elnöke és a 8. Koburg huszárezred huszárjai végezték.

Külön köszöntöm Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Czerván Györgyöt, térségünk országgyűlési képviselőjét, a vidékfejlesztési minisztérium államtitkárát, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, a Pest megyei Közgyűlés elnökét, Dr. Tarnay Richárd országgyűlési képviselőt, a Pest megyei Kormányhivatal vezetőjét, Dr. Pap Teréziát Nagykáta város alpolgármesterét, Kanyó Sándort Tápióbicske polgármesterét, Tóth Jánost Tápiószentmárton polgármesterét, a Pest megyei Közgyűlés tagját, Tóth András kerületi esperest, Fülöp Tibor rendezvényigazgatót, a a Magyar Hagyományőr Világszövetség és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alapítóját, Vitkó Egont, a Magyar Hagyományőr Világszövetség elnökét, Székely Tibor hagyományőr ezredest, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökét, a 26. tavaszi emlékhadjárat főparancsnokát, Dr. Kovács Péter a Magyar Hagyományőr Világszövetség főtitkárát, Faruk Naci Ceylan ezredest, volt török katonai attasét

Évek óta hagyomány, hogy a Honvédszobornál zajló koszorúzási ünnepség után a Tápió folyó Karsa Ferenc őrmester egykori leírásában „legfeljebb 9 láb széles, rozoga” hídján folytatódik az ünnepség. Ezt a történelmet idéző mostani fahidat több mint tíz éve a tápióbicskei és nagykátai hagyományőrzők Than Mór festménye alapján építették újjá.

Ünnepségünk kezdetén kérem, hallgassák meg Csepregi Evelin előadásában Arany János: Rendületlenül című versét.

Felkérem Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, mondja el ünnepi beszédét.

Köszönjük miniszterelnök-helyettes úr lelkesítő szavait, és engedje meg, hogy székelyföldi látogatásának emlékére egy meglepetést adjanak át hagyományőrzőink.

Régi hagyomány az is, hogy a Tápió folyó vizébe, amelyet egykoron hősök vére festett pirosra egy-egy szál virágot dobunk.

Tisztelt Hagyományőrzők, kedves közönségünk!

Immár negyedszázada kerül megrendezésre az 1849-re emlékező Tavaszi Emlékhadjárat katonai hagyományőrző eseménysorozata. 1989 óta több mint félezer lovas huszár, tüzér és gyalogsági katonai hagyományőrző vonul Hatvantól egészen Vác határáig. Ez Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata

Ebből az alkalomból Fülöp Tibor rendezvényigazgató, a Magyar Hagyományőr Világszövetség és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alapítója emlékoklevelet ad át.

Kitüntetéseket ad át Dr. Kovács Péter a Magyar Hagyományőr Világszövetség főtitkára.

A hosszú évek során bizonyított, hogy e program leglátványosabb és egyben a legnagyobb méretű rendezvénye Tápióbicske és Nagykáta határában, a Tápió partján az egykori csatatér helyszínén zajló hadijáték, a 48-as csatabemutató.

A tápióbicskei ütközetet a történelemhez igazodva a Tápióbicske és Nagykáta közötti területen mutatjuk be. Az élő történelemóra kitalálója és lebonyolítója a Bitskey Gáspár Tüzércsapat és Tápióbicske Barátainak Köre.

Az ütközet előtt felkérem Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Székely Tibor hagyományőr ezredest, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökét, a 26. Emlékhadjárat főparancsnokát, Vitkó Egont, a Magyar Hagyományőr Világszövetség elnökét valamint Kanyó Sándor polgármestert és Dr. Pap Terézia alpolgármester asszonyt a szemlézés megtartására.

A szemlézés után elkezdődhet a hadijáték. Az élő történelemórát szakavatott narrátor Dr. Csikány Tamás hadtörténész közvetíti.

Ünnepségünket Reményik Sándor szavaival zárom:

„Jó volna már örök dolgokra nézni

És feledni a földi kínt s a bajt

És nem nézni a sírt, csak a virágot,

Amely a holtak porából kihajt.”

Kezdődjék a csata! Hajrá Magyarok! Hajrá Magyarország!