Dr. Molnár Istvántól, a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatójától, a Tavaszi Emlékhadjárat tápióbicskei eseményeinek egyik szervezőjétől, a Honvédszobor koszorúzását és a történelmi fahídon történő eseményeket levezető tápióbicskei lokálpatriótától megkaptuk a megemlékezések forgatókönyvét is. Köszönjük!

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadásának katonai ceremóniáját a Tavaszi Emlékhadjárat történelmi hagyományőrzői mutatták be.

A koszorúzást a Horváthné Szolovjov Zsuzsa által vezetett tápióbicskei Harmónia és Szécsényi Szabolcs szavalata keretezte.

Olvasóink a „Bővebbenben” találják meg a képek beazonosítását is segítő információkat.( Képeim mellett megtisztelő figyelmükbe ajánlom Teréki Krisztián barátom már régebben közölt képeit is, amelyeknek harmadik harmadában szintén láthatóak a koszorúzás pillanatait rögzítő fotók. )

Tisztelt Emlékezők! Kedves Barátaim!

”Ne feledd a tért, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, az a föld szent ügy hős-helye lett.”

Illyés Gyula versének soraival köszöntöm mindazokat, akik a tápióbicskei csata 165. évfordulóján hősi halottainkra emlékezni jöttek a csatában elesett honvédek sírja fölött.

Tisztelt Emlékezők!

A kegyelet virágainak elhelyezéséhez mottóul Pósa Lajos egyik versének sorait ajánlom:

„Hamvaikat őrizd, kik a honért haltak,

Parancsolj, Uram, az égi madaraknak:

Hadd menjenek széjjel, szóljanak mindnyájan

Sírjaikon szerte a magyar hazában.

Adj nekik pihenést, üdvözítő álmot,

Legyen csontjaiknak nyugodalma áldott!

Kegyeletes utód szórja be virággal

S tanuljon a portól századokon által.”

Koszorúzás. Következik. A díszőrséget állnak a szegedi 3. zászlóalj katonái,

a koszorúkat viszik a 8. Koburg-huszárezred huszárjai.

A Szózat és a Székely himnusz elhangzása után, a Díszőrség levonulását követően kérem, vonuljunk át a történelmi fahídhoz, ünnepségünk ott folytatódik.