Az 1934-ben avatott nagykátai I. világháborús honvédemlékmű talapzatán több száz név sorakozik márványba vésve. Ezek a nevek az idő múltával egyre kevesebbet mondanak a helybélieknek, talán csak a leszármazottak, hozzátartozók tudják, hogy miként is került oda nagy-vagy dédszüleik, rokonuk neve. Régóta izgatja fantáziámat a kérdés: mit csináltak a bevonulás előtt ezek az emberek, hol harcoltak, mikor, hol, haltak meg, miként váltak a nemzeti emlékezet részévé?

A Tápió mente kistáj természetes határa északról a Jászság. A két földrajzi, néprajzi-történelmi jellemzőkkel bíró terület lakosságát az elmúlt évszázadok során általános és egyedi esetekben kapcsolta egymáshoz a históriai sorsközösség. Egyértelműen a Jászság volt a markánsabb, identitását jobban őrző terület, ugyanakkor a Tápió mente jelentős számban fogadott be onnan érkező, letelepülő jász családokat. Másfelől a megyehatár túlsó oldaláról jelentős számban jártak át Nagykátáról Berénybe dolgozni, iskoláiba tanulni, s vették igénybe egészségügyi intézményeit. A történelmi epizódok kapcsolódása, a mindkét területet egyformán érintő társadalmi folyamatok tovább erősítették a jó szomszédságot. KÉPEK

Szép hagyomány, hogy a Nagykáta Város Önkormányzata által odaítélt Közszolgálati Nívódíjak átadására minden évben április 4-én, a Tavaszi Emlékhadjárat ünnepi eseményén kerül sor.
Dorner Gábor polgármester úr idén dr. Gallai Mária belgyógyász, kardiológusnak, Molnárné Vandlik Ilonának, a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola pedagógusának, és Szűcs Lászlónak, Nagykáta Város Polgármesteri Hivatala adóügyi ügyintézőjének adta át az elismerő okleveleket. Az elismerteket a Képviselő-testület nevében Agócs Pál és Tóth István alpolgármester köszöntötte.

A ünnepségen magas katonai hagyományőrző kitüntetésben részesült Basa László kat.hő. százados, a Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat parancsnoka és Káplár Béla kat.hő. százados Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat parancsnoka.
Mindannyiuknak gratulálunk!

A Katica Nyugdíjas Klub filmje:
{youtube width="320" height="247"}9G73xBR_syU{/youtube}

 

 

2015. április 4-én a 27. Tavaszi Emlékhadjárat nagykátai rendezvényén Basa László és Káplár Béla katonai hagyományőrző századosok a Magyar Hagyományőr Világszövetség „Hagyományőr Érdemrend” kitüntetésében részesültek. Az elismerést Heim Sándor kat.hő. őrnagy, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökségi tagja adta át. Délután a Tápió hídján hasonló kitüntetésben részesült Bori József, a Tápióbicske Barátainak Köre elnöke. KÉPEK

{youtube width="320" height="247"}bkDGoIy6gGk{/youtube}