Basa László helytörténész  Nagykáta és a Tápiómente elsõ országgyûlési képviselõjének, Patay Józsefnek a szülõfalujában, Taktabájon járt. A Kossuth-kortárs politikus életútjának ismerete, megismertetése, emlékének ápolása - akár a nagykátai kopjafás emlékhelyen is - az utókor, azaz a mi nemes kötelességünk is lehet.

Basa László írása

fotógaléria képei sorrendben a következõek:

1. Az elsõ népképviseleti országgyülés megnyitása 1848 júliusában a pesti Redoutban

2.  A taktabáji Polgármeteri Hivatal

3.  Virág Zoltánné, Taktabáj polgármestere

4.  A tárgyiasult kapcsolat: Patay József gombai kastélya

5.  Kossuth és Patay az Országos Honvédelmi Bizottmány tablóján

6.  Kiegyezés utáni Országgyülés. Elsõ sor balról a második: Patay József. A 3. sorban balról a második Bobory Károly, a késõbbi nagykátay plébános

7.  A taktabáji rokokó református templom. Itt keresztelték Patay Józsefet. A baloldali bejárat a kripta bejárata, jelenleg befalazva.

8.  A taktabáji református templom, amit a Patay család1782-ben építetett.

9.  A Patay család címere az általuk építetett mûemlék-templomban.

10. Az 1726-ban épített taktabáji Patay-kastély képe a templom egyik falfestményén. Itt született Patay József, Nagykáta elsõ országygülési képviselõje.

11. A taktabáji Patay-kastély bejárata.

12. Az 1726-ban épült taktabáji Patay-kastély mai képe. Itt született 1797. november 29-én Patay József.