Nyomtatás
Kategória: Hírek
Találatok: 2015

Néhány nappal ezelõtt már írtunk arról, hogy a nagykátai Vállakózók Klubjának tagjai és szimpatizánsai felújították a romos állapotban lévõ keresztet. A város és a Jászberény közötti országút jobb oldalán álló feszület nem csak vallási értéke, de mûemlék jellege miatt is megõrzendõ, megóvandó emlékmû.  VIDEO

Tarnavölgyi


A kereszt, a települést és annak környékét valamikor birtokló család, a közel 170 esztendeje, e helyen lovasbalesetben elhunyt fiának emlékére állíttatott. Ma már, megszépült állapotában, az úton lévõk épségére is vigyáz.

A tavasziasan szép idõben, jó néhányan eljöttek a felszentelésre.Agócs Pál képviselõ úr ismertette a Keglevich-kereszt történetét, a felújítást végzõk azon szándékát, hogy a város más szobrait is szeretnék megszépíteni.

Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester asszony köszöntõje után, Tóth András esperes-plébános szentelte fel a feszületet.

 

Tóth Illés, Koch György, Dósa Attila, Marton István, Szekeres Sándor, Gergely László, dr. Saliba Gebrail, Németh László és Agócs Pál urak adakozásának és munkájának köszönhetõ, hogy e vallási szimbólum és egyben megõrzendõ régi mûtárgy, nem enyészik tovább.

 

{flv}kerszt szenteles 07.10.27.VTS_01_1{/flv}

A programot megszervezõ Marton István képviselõ úr várja mindazon lokálpatrióták jelentkezését, akik munkájukkal, adományaikkal szívesen mûködnének közre a Nagykátán található szobrok, emlékhelyek helyreállításában.

 Az ünnepségen a nagykátai KALÁSZ tagjai énekeltek és harmónikáztak