2007. október 5-én második alkalommal látogatott el és tartott elõadást Nagykátán Tasi István az Értelmes Tervezés

Mozgalmáról. Második elõadásához, könyvbemutatójához a Radnóti Miklós Városi Könyvtár rendezvényterme adott otthont.  A napokban meg jelent Mi van, ha nincs evolúció?  címû könyvének egyik bemutató elõadásának a helyszíne volt Nagykáta.

2007. október 5-én második alkalommal látogatott el és tartott elõadást Nagykátán Tasi István az Értelmes Tervezés Mozgalmáról. Második elõadásához, könyvbemutatójához a Radnóti Miklós Városi Könyvtár rendezvényterme adott otthont.  A napokban megjelent Mi van, ha nincs evolúció?  címû könyvének egyik bemutató elõadásának a helyszíne volt Nagykáta.

Tasi István a nemzetközi Értelmes Tervezés Mozgalmának magyarországi elnöke, évek óta foglalkozik társadalom-és természettudományi témakörökkel.

Több megjelent könyve után íródott a  Mi van, ha nincs evolúció? , az intelligens tervezés elméletének és az evolucionista felfogás fõ vitapontjainak bemutatásaként, közérthetõ formában. Álláspontja szerint a darwinista szemlélet elõítéletes materialista gondolkodásmódon alapszik és a természet világával kapcsolatos ismereteink gyarapodásával fokozatosan elveszti befolyását. Ha a könyvének gondolatmenete helytálló és az evolúciós elképzelés valóban az emberiség eszmetörténeti tévútjának bizonyul, akkor egy alapvetõen más típusú magyarázatra lesz szükség, hogy megértsük a lenyûgözõen változatos földi életvilág eredetét. Egy erõsödõ tudományos áramlat képviselõjeként állítja, hogy az élõ szervezetek összetettségét nem hozhatták létre vak természeti folyamatok, hanem feltehetõen felsõbbrendû értelem játszott szerepet megtervezésükben.
Budapest, Szeged, Kiskunhalas és Kecskemét után Nagykátán voltak hallhatóak ezek a gondolatok. Tasi István novemberi elõadásit, melyeket Jászberényben a SZIE-ABK könyvtárában és a Városi Könyvtár és Információs Központban fog megtartani, szintén nagykátaiak szervezik. Ezek pontos idõpontja: november 14., 14 óra, és a Városi Könyvtárban 17óra.
Könyvét megvásárolhatják még a nagykátai Városi Könyvtárban 2990,- Ft helyett 2500,- Ft-ért.
A könyvbemutatók szervezõi ilyen és hasonló témájú elõadások további szervezését tervezik a város kulturális intézményeiben és más helyszíneken. Ezek iránt érdeklõdhetnek a 06-20/208-81-79, vagy a 06-30/251-05-80 telefonszámokon.

Blahúz Csilla,
a nagykátai Radnóti Miklós Városi Könyvtár munkatársa