14 fáklya és 14 ágyúlövés           

.A 158 éve Aradon kivégzett honvédtábornokokra, valamint a pesti Újépület udvarán sortûzzel meggyilkolt elsõ magyar miniszterelnökre, gróf Batthyány Lajosra emlékeztek több Tápió menti településen

Nagykátán, október 5-én este a Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium névadója szobránál szervezte meg az iskola és a város megemlékezését. Pontosan fél 7-kor indult a menet a kollégium udvaráról,

melynek élén fáklyát tartó diákok haladtak. A méltóságteljesen vonuló menetben ott láttuk a Káplár Béla vezette, Nagykáta Barátainak Köre Hagyományõrzõ Tüzércsapatát, valamint a Mátray Gábor iskolában mûködõ Kossuth Lajos Hagyományõrzõ Csapat honvédegyenruhás tagjait is.

 

 

           Damjanich János szobránál a tüzércsapat ágyúlövésével, majd a Himnusz hangjaival kezdõdött a mártírokra való emlékezés. A középiskola diákjai egyenként idézték fel a halálra ítélt tábornokok alakját, s minden személy után egy-egy fáklyával bõvült a mellszobor körül létesített jelképes pantheon.

A mûsor után  Nagykáta Város Önkormányzata nevében Kocsi János polgármester és Dr. Pap Terézia alpolgármester helyeztek koszorút a hõs honvédtábornok szobrának talapzatához. Koszorúztak a középiskola, a városban tevékenykedõ pártok és civil szervezetek képviselõi is.

 

 

            A Szózat utolsó akkordjai után a megemlékezés résztvevõi átvonultak a temetõbe. Ekkor már szinte mindenki kezében gyertya, mécses égett, lobogott a gimnazisták kezében levõ fáklyák lángja. A katonai hagyományõrzõk számára elhangzik a tisztelgésre szóló parancs, majd az 1849. április 4-iki tápióbicskei csatában megsebesült, a nagykátai hadikórházban elhunyt honvédek jelképes oltárköve elé helyeztek koszorúkat. 

        

    Másnap került sor a Tápió partján létesített emlékhelyen a Tápióbicske Barátainak Köre tiszteletadására. Sokan a 17 órakor kezdõdött, a hõsökre emlékezõ gyászmisérõl jöttek el ide, az egykori csatatérre. A Farmosi Életmód Egyesület erre az alkalomra 8. alkalommal rendezte meg emlékfutását, melyet ezúttal is gyalogosan futva és kerékpározva lehetett teljesíteni. A befutók között láttuk ebben az évben is Farmos község szülöttét, az 1975-ben 1000 méteren, Povázsai Gáborral együtt kajak-világbajnoki címet szerzett Árva Gábort. Elhozta barátját is, Foltán Lászlót, aki 1980-ban, Moszkvában, a kajakosok 500 méteres versenyén, Vaskuti Istvánnal együtt lett olimpiai bajnok.

 

 

            Dr. Molnár István, Tápióbicske község alpolgármestere megnyitója után került sor az emlékfutás emléklapjainak átnyújtására. A községi kórus 48-as katonadalok elõadásával idézte fel a szabadságharc emlékét. Az emlékidézõ beszédet Dr. Horváth Csaba alezredes, egyetemi docens tartotta, aki a dokumentumok segítségével mutatta be a kivégzéseket. A farmosi egyesület nemcsak a futással, hanem a megemlékezésben való közremûködéssel is ki akarta venni részét a rendezvénybõl.

A zöld pólós egyesületi tagok egy-egy idézettel jelezték a mártírok névsorát, melyre minden esetben egy-egy ágyúlövés volt a válasz. Errõl a rendezvényrõl sem hiányozhattak a katonai hagyományõrzõk. Szabó Jóska, a szabadságharc legfiatalabb honvédjének nemrég helyreállított kopjafája mellett felváltva „dolgozott” a Bitskey Gáspár Hagyományõrzõ Tüzércsapat két lövege: a 3 fontos ágyú és az öblös szájú tarack. A Mátray iskola hagyományõrzõi a honvédszobornál álltak díszõrséget.

 

             A 14. ágyúlövéssel a mûsorvezetõ Batthyány Lajosra emlékeztette azt a közönséget, aki ekkor már égõ gyertyát tartott a kezében. Itt nem volt koszorúzás, kegyeletét mindenki egyénileg, az osszárium fölé emelt szobor talapzatához elhelyezett gyertyákkal fejezte ki.

                                                                                                                   

 

  Basa László

 A szerzõ és a szerkesztõk fényképeivel illusztrálva