A nyári táborok mint a gyermekek szünidei programjának egy lehetősége, sok éve már nem jelentenek újdonságot. Azt is tudjuk, hogy mindegyiket valamilyen tematikus cél jegyében hirdetik meg a szervezők. Képek

Tápiószelén a római katolikus egyház – először talán öt éve ­– a művelődési ház egykori vezetője, Urbán Mária kezdeményezésére hirdette meg a gyermekek egy hétig tartó foglalkoztatását. Az utóbbi években Némethné Borsos Judit könyvtáros vállalja a szervezés és irányítás feladatait.

A kezdetekkor önkéntesekből megszületett a segítők egy kis köre, amely a program megvalósításában aktívan közreműködő középiskolások csoportjával egészült ki.

A gyermektáborok elengedhetetlen elemei: a finom ételek (!), csapatjátékok, kirándulás, a strand örömeinek élvezete, túra, kézműves foglalkozások. Milyen többletet nyújt a köznyelvben „hittantáborként” ismertté vált népszerű program?

A keresztény vallás előzményeit és alapjait tartalmazó Biblia ismerete része az általános műveltségnek. (Ezt sokan megerősítik a facebookon is.) Minél korábban érdemes egyes történeteit megismertetni, amelyeknek tanítása, szépsége megragadja a fogékony gyermekeket. Mózes kiválasztottsága, az égő csipkebokor képével az Úr hangja, az egyiptomi rabságból kivezetett nép negyven éves pusztai bolyongása, erkölcsi eltévelyedése, majd az Úrral kötött szövetségből erőt nyerve, a gondviselés újabb és újabb jeleinek megtapasztalása olyan események, amelyeknek megismerése otthagyja lenyomatát a gyermekek érzelmeiben.

Jézus születése, kereszthalála és feltámadása eléggé közismert. Tanítása Isten országáról, a felebaráti szeretetről elgondolkodtatja a kicsiket is.

A szelei katolikus tábor csendes, áhítatos perceit bibliai történetek képi felismerése, ábrázolása, szóhalmazból a tanítások kiscsoportos összeállítása, koncentrált figyelmet igénylő rejtvényként feladott bibliai személyek, helyszínek (Egyiptom, Nílus, Vörös-tenger, Názáret, Betlehem, Jeruzsálem) felismertetése szellemi és lelkiismereti tartalmakat közvetít szórakoztató formában a táborozó gyermekeknek. Középiskolás segítőink is érdeklődéssel fordultak a „Könyvek könyveként” ismert Szentírásból kiemelt részletek felé.

Kármán János plébános úr gitárkíséretével gyakran hangzottak fel a keresztény ifjúság körében népszerű dalok. Íme egy példa:

„Jézusom, én szeretlek, égen, földön kereslek. Tudom jól, hogy megtalállak; (…)

Olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném…”

Örömteli napokat töltöttek együtt a gyermekek és az értük felelősséget, fáradságos munkát vállaló felnőttek. Szép emléket őrzünk július közepéről…

 

Szatmári Imréné