tápiós táborhoz

 

A Tápió-vidék katolikus fiataljait összefogó Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség és Tápió menti Ifjúsági Közösségek néven tevékenykedő szervezet és az azt működtető Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány egyik tábornapján vendégeskedtem Tápiószentmártonban. Három korosztályt – a 21 év felettieket, a 9 és 13, illetve a 13 és 21 év közöttieket – invitálták a szervezők egy-egy hetes programra a Blaskovich-kápolna kertjébe.

Én ez utóbbi korosztály egyik délutánjába pillantottam bele.

Dr. Szegedi László sülysápi plébános (Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr 2011. március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet adományozta a plébános úrnak), püspöki tanácsos álmodta meg évekkel ezelőtt ezt a közösséget és a gyerekeket, fiatalokat összefogó nyári eseményeket.

A Szabó László vezette alapítványi kuratórium és nagyon sok önkéntes, felkészült segítő munkájának az eredménye, hogy a valamikori elvadult terep helyén ma rendezett, karbantartott környezet és étkezővel, konyhával, zuhanyzókkal, mosdókkal felszerelt központi épület ad lehetőséget a jelentkezők lelki, testi, szellemi feltöltődésére és kikapcsolódására. (Egy 2002-es riport az Új Ember-ben.)

Gyakorló népművelőként csipetnyi irigységgel szemléltem a tábor közösségi tereit, a számtalan szórakoztató játékot, sporteszközt, még inkább a felnőtt segítők, mentorok felkészültségét, ötletességét, amellyel ütemesen kínálják a tartalmas, unalommentes foglalatosságok sorát.

Katolikus közösségről lévén szó, a napi tevékenységek alapját a hitgyakorlás adja, amely intenzív pszichés-szellemi igénybevételt jelent a fiatalok számára. Éppen ezért, életkoruknak megfelelően bőséges lehetőségük van a sportolásra, a vetélkedőkre, az egymás közötti barátságok kialakulását, erősödését segítő együttlétekre is.

Talán sok nem vallásos, vagy vallását nem napi szinten megélő szülő sem venné zokon, hogy gyermekei figyelme olyan értékek felé irányíttasson, mint az élet szentsége, a tudatmódosító szerek elutasítása, a tartós, életre szóló családi kapcsolatok kialakítására való törekvés, vagy mondjuk a magyarság-élmény tudatos megélése.

Látogatásom éppen a tábor magyarság-napjára esett, amelynek keretében  három olyan KDNP-és politikus válaszolt a fiatalok kérdéseire, akik „hivatalból” is felelősek a Kárpát medencei magyarság egységének erősítésért.

E beszélgetésre a Blaskovichok azon csodálatos, barokk kápolnájában került sor, amelyet évek óta szorgos munkával igyekszik megóvni az enyészettől ez a közösség. Sajnos, eddigi pályázataik elutasításra kerültek, így a szűkös anyagi forrásaikat nem egészítette ki a műemlék épület megőrzéséért szintén felelősséggel tartozó állam. (Bizakodjunk! Talán változik már a szemlélet.) (A szerkesztő bejegyzése immár 2020.10.06-án: Pár év múlva nyert a pályázat és a közösség mellett az egész Tápió-vidék is örülhet a szépen sikerült felújításnak!)

Ezzel együtt, maga a kápolna, a Blaskovich-síremlékeknek helyet adó park, minden, a Tápió-vidék értékeire kíváncsi érdeklődő – így a gyalogos-, honismereti-, vagy kerékpár-túrákat szervezők számára is ajánlott célpont lehet. (Az engem  körbevezető Katus Norbert is szívesen segít abban, hogy ilyen alkalmakkor nyitott legyen a kápolna és a kápolna-park. Elérhetőségeim a "Kapcsolatokban"  megtalálhatók. Azokon keressenek engem, és én segítek a kapcsolatfelvételben.)

Terjedelmesebb beszámoló most nem telik tőlem, de talán KÉPEIM is igazolják, hogy vidám, kiegyensúlyozott, őszinte tekintetű fiatalokkal találkoztam a templomkerti sétám és beszélgetéseim alatt.

Tarnavölgyi László